Strona WWW

ssssss

O Kancelarii

Indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Rozbickiej - Cieślińskiej działa na rynku usług prawniczych od 2010 roku.

Radca prawny Beata Rozbicka-Cieślińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała w 2000 roku.

W 2009 roku Beata Rozbicka - Cieślińska ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i  została wpisana na listę radców prawnych za numerem WA-6987. 

Beata Rozbicka - Cieślińska jest również absolwentką:

  • Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (rok ukończenia 2004)
  • Podyplomowych Studiów z zakresu Negocjacji i Mediacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (rok ukończenia 2016).

Beata Rozbicka-Cieślińska jest stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Beata Rozbicka-Cieślińska włada językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Rozbickiej-Cieślińskiej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu:

- prawa spółek handlowych, w tym w procesach przekształceń i połączeń spółek prawa handlowego,

- prawie obrotu nieruchomościami,

- prawie bankowym, w tym bankowości hipotecznej.