Strona WWW

ssssss

Nasze usługi

Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Rozbickiej-Cieślińskiej świadczy usługi z zakresu:

  • bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego (w tym przekształceniami i łączeniem spółek),
  • obsługi prawnej projektów na zlecenie banków i ich klientów (sporządzanie dokumentacji kredytowej obejmującej umowy kredytowe oraz umowy prawnych zabezpieczeń spłaty kredytów),
  • zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, w szczególności ochrony własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, służebności, spadków,
  • zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach gospodarczych.

Kancelaria sporządza także opinie prawne, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami i instytucjami. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

Wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych ustalane jest indywidualnie z Klientem, przy czym jego wysokość jest uzależniona od nakładu pracy, rodzaju zlecenia oraz terminu jego realizacji.